leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 35 (1180) z dnia 30.04.2015

Koszty opłat leasingowych za auto firmowo-prywatne

Przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych (księga podatkowa) ma w leasingu operacyjnym samochód osobowy. Samochód ten wykorzystuje w tzw. sposób mieszany: w 30% do celów działalności gospodarczej i w 70% do celów prywatnych. W jaki sposób w tej sytuacji powinien w kosztach uzyskania przychodów ujmować faktury za czynsze leasingowe - poprzez ewidencję przebiegu pojazdu w proporcji odpowiadającej wykorzystaniu samochodu na cele firmowe, czy bezpośrednio w kosztach podatkowych? (pytanie nr 917309)

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i rozliczania kosztów używania samochodu w granicach limitu wyznaczonego przez tę ewidencję przewiduje art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Z powołanego przepisu wynika, że konieczność prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dotyczy podatników wykorzystujących na potrzeby działalności gospodarczej samochody osobowe niewprowadzone do ewidencji środków trwałych, w tym także stanowiące własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Od zasady tej jest wyjątek, który dotyczy samochodów osobowych używanych na podstawie umowy leasingu - dla takich samochodów nie trzeba prowadzić ewidencji przebiegu (art. 23 ust. 3b ustawy o pdof). Tym samym uczestnik forum dla rozliczania kosztów związanych z autem osobowym użytkowanym na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - rozlicza je bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów.

Z pytania wynika, że przedmiotowy samochód jest wykorzystywany w systemie mieszanym, czyli tylko częściowo (w 30%) w działalności gospodarczej. Powoduje to, że przedsiębiorca ma wątpliwości co do zasadności obciążania kosztów firmowych pełną wartością opłacanych czynszów leasingowych.


Szerzej o wydatkach związanych z leasingiem operacyjnym pisaliśmy w GP nr 22 z 16.03.2015 r. na str. 5.


W odniesieniu do aut firmowo-prywatnych będących własnością przedsiębiorców i spełniających definicję środka trwałego organy podatkowe przyjmują, że podlegają one amortyzacji w działalności gospodarczej. Na tę możliwość nie wpływa ewentualne częściowe wykorzystywanie ich na cele prywatne podatnika. W efekcie nic nie stoi na przeszkodzie, aby do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca zaliczał odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej nieprzekraczającej równowartości 20.000 euro. Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 1 grudnia 2014 r., nr ILPB1/415-1000/14-2/AA.

W kwestiach rozliczania kosztów związanych z używaniem samochodów służbowo-prywatnych resort finansów w piśmie z dnia 27 czerwca 2014 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa stwierdził, że w definicji kosztu podatkowego mieszczą się jedynie takie wydatki, które rzeczywiście związane są z wykorzystywaniem samochodu na potrzeby firmowe. Zatem jedynie wówczas, gdy wydatek związany z używaniem samochodu osobowego faktycznie został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi on koszt podatkowy w podatku dochodowym.

Czynszu leasingowego nie można porównać do wydatków na nabycie samochodu rozliczanych w kosztach poprzez amortyzację środka trwałego. Jest to wydatek związany z używaniem takiego auta. W związku z tym, moim zdaniem, należałoby ujmować go bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów tylko w takiej proporcji, w jakiej samochód użytkowany na podstawie umowy leasingu wykorzystywany jest w prowadzeniu działalności gospodarczej.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60