leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015

Leasing operacyjny - nakłady na montaż maszyn

Zawarliśmy umowę leasingu maszyn, która dla celów PDOP traktowana jest jako leasing operacyjny, natomiast rachunkowo stanowi leasing finansowy. Przed oddaniem przedmiotu leasingu do korzystania ponieśliśmy nakłady na montaż urządzeń. Jak podatkowo i bilansowo rozliczyć kwotę dotyczącą montażu?

Koszty montażu leasingowanych maszyn inaczej należy rozliczyć dla celów bilansowych i podatkowych. W rozliczeniu podatkowym będzie to bieżący koszt uzyskania przychodu, natomiast dla celów bilansowych nakłady na montaż maszyn zwiększą wartość początkową środka trwałego i będą odpisywane w koszty za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych.

Dla celów bilansowych umowy leasingu kwalifikuje się z uwzględnieniem art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Jak wynika z tego przepisu, jeżeli umowa leasingu spełnia przynajmniej jeden z siedmiu warunków określonych w tym przepisie, to należy ją zakwalifikować do leasingu finansowego. Oznacza to, że środki trwałe będące przedmiotem takiej umowy, przyjęte do używania, zalicza się do aktywów trwałych korzystającego. Przy rozliczaniu tego rodzaju umów jednostka może skorzystać z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5), stanowiącego załącznik do uchwały nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 52).

Przepisy prawne
Krajowe Standardy Rachunkowości,
w tym KSR nr 5, dostępne są
w serwisie www.przepisy.gofin.pl
w dziale Rachunkowość

Przyjęcie środka trwałego do użytkowania (w leasingu finansowym) można ująć w księgach rachunkowych zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 24-9/2 "Rozrachunki z finansującym
         z tytułu przedmiotu leasingu".

Część odsetkowa opłaty podstawowej stanowi u korzystającego koszt finansowy, spowodowany obsługą kwoty zapłaconej przez finansującego w celu udostępnienia korzystającemu przedmiotu leasingu. Część kapitałowa stanowi zaś przypadającą na okres sprawozdawczy spłatę zobowiązania wobec finansującego.

Podziału kwoty wynikającej z faktury na część kapitałową i odsetkową dokonuje się według rozwiązań przyjętych przez jednostkę i zapisanych w zasadach (polityce) rachunkowości. Przy ich ustaleniu jednostki mogą wykorzystać ww. KSR nr 5.

Poniesione w związku z rozpoczęciem użytkowania środka trwałego - dla celów bilansowych - koszty montażu zwiększają jego wartość początkową i podlegają rozliczeniu w koszty za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych.

Natomiast dla celów podatkowych umowy leasingu podlegają kwalifikacji na podstawie art. 17a-17l ustawy o PDOP. Jeżeli w myśl tych przepisów umowa posiada cechy leasingu operacyjnego, to opłaty wynikające z umowy leasingu ponoszone przez korzystającego stanowią jego koszt uzyskania przychodów.

Choć w przepisach podatkowych nie rozstrzygnięto, jak rozliczać koszty montażu leasingowanego składnika majątku, nie ulega wątpliwości, że koszty takie będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Wydatek taki (dotyczący montażu leasingowanego składnika majątku) należy, naszym zdaniem, zaliczyć do kosztów podatkowych na analogicznych zasadach, jakie jednostka stosuje w stosunku do opłat leasingowych.

Zatem koszt montażu powinien zostać rozliczony bieżąco w miesiącu jego poniesienia, przy czym w związku z faktem, że dla celów bilansowych wydatek taki zwiększa wartość początkową środka trwałego, przez co będzie rozliczany za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów musi nastąpić statystycznie tj. bez ewidencji takiego kosztu w księgach rachunkowych.

Zwróćmy uwagę, że przedstawiona kwalifikacja kosztów dotyczy przypadku, gdy wraz z montażem leasingowanego składnika nie dochodzi do jego ulepszenia. Jeżeli bowiem nakłady na montaż obejmują prace ulepszeniowe wykonane na leasingowanym składniku, np. dostosowujące go do potrzeb jednostki, to mogą one podlegać zaliczeniu do inwestycji w obcym środku trwałym. Przypomnijmy, że z ulepszeniem obcego składnika majątku (tu: leasingowanego urządzenia) będziemy mieli do czynienia, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Zatem jeżeli wraz z montażem środka trwałego dokonano nakładów na jego ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację), to poniesione nakłady będą stanowiły inwestycję w obcym środku trwałym podlegającą rozliczeniu w koszty podatkowe za pośrednictwem odpisów amortyzacyjnych.

Dodajmy (choć nie dotyczy to sytuacji poruszonej w pytaniu), że inaczej koszty zwykłego montażu, a także montażu połączonego z ulepszeniem rozlicza się przy leasingu operacyjnym dla celów bilansowych. Otóż jak wskazano w pkt III.9. w ww. KSR nr 5, jeżeli korzystający, najemca lub dzierżawca buduje fundamenty, dokonuje montażu, lub wykonuje ulepszenia w środkach trwałych stanowiących przedmiot umowy leasingu, najmu lub dzierżawy, to koszty takie zalicza się wstępnie do kosztów środków trwałych w budowie. Budowa fundamentów lub montaż z reguły poprzedza przyjęcie przedmiotu leasingu, najmu lub dzierżawy do użytkowania, natomiast ulepszenie może nastąpić przed jego przyjęciem lub w toku użytkowania. Wyjaśnienia dotyczące kosztów ulepszenia stosuje się odpowiednio do kosztów montażu i budowy fundamentów.

O ile w momencie przyjęcia ulepszenia do użytkowania przewidziany w umowie leasingu operacyjnego okres dalszego użytkowania przedmiotu leasingu przez korzystającego, którego ulepszenie dotyczy, jest dłuższy niż rok lub okres najmu bądź dzierżawy będzie według przewidywań dłuższy niż rok, to korzystający, najemca lub dzierżawca przenosi koszty ulepszenia na środki trwałe i amortyzuje je jako ulepszenie obcego środka trwałego (inwestycja w obcym obiekcie). Jeżeli składnik ten nie został w okresie leasingu, najmu lub dzierżawy w pełni zamortyzowany, to po zakończeniu umowy leasingu, najmu lub dzierżawy i zwrocie ich przedmiotu właścicielowi wartość księgową netto tego składnika środków trwałych odpisuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Jeżeli natomiast w momencie przyjęcia ulepszenia do użytkowania przewidywany okres użytkowania, przedmiotu leasingu operacyjnego, najmu lub dzierżawy środka trwałego, którego ulepszenie dotyczy, jest krótszy niż rok, to korzystający odpisuje koszty ulepszenia w ciężar kosztów okresu.

www.LeasingOperacyjny.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.