leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (514) z dnia 20.05.2020

Wstępna opłata w leasingu operacyjnym jako koszt jednorazowy w dacie poniesienia

Jednostka zawarła umowę leasingu operacyjnego. Czy wstępną opłatę leasingową może zaliczyć jednorazowo w koszty?

Wstępną opłatę leasingową jednostka może zaliczyć jednorazowo w koszty działalności operacyjnej, pod warunkiem, że kwota ta nie jest dla jednostki istotna.

Ustawa o rachunkowości nie określa wprost zasad rozliczania opłaty wstępnej uiszczanej przy leasingu operacyjnym. Jednostki, które dla celów bilansowych kwalifikują umowę leasingu jako umowę leasingu operacyjnego (por. art. 3 ust. 6 ww. ustawy), wartość tej opłaty odnoszą bezpośrednio w koszty, przypisując ją do okresu, którego ona dotyczy, zgodnie z zasadą memoriału. Generalnie jednostki traktują opłatę wstępną jako koszt dotyczący przyszłych okresów sprawozdawczych i dokonują, na mocy art. 39 ustawy o rachunkowości, czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, czyli rozliczają ją w czasie przez okres trwania umowy. Warto pamiętać, że w myśl art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostka może, w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Jeżeli w ocenie jednostki wstępna opłata leasingowa nie jest kwotą istotną dla jednostki, to może ona skorzystać z uproszczenia i odnieść ją jednorazowo w koszty. Takie rozwiązanie powinno wynikać z zasad (polityki) rachunkowości jednostki.

Szczegółowe wskazówki dotyczące wstępnej opłaty leasingowej można znaleźć w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem, dzierżawa" (KSR nr 5). Jak wynika z pkt 5.1 tego standardu, opłatę wstępną rozlicza się przez okres leasingu i obciąża nią równomiernie, w jednakowej wysokości, koszty poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu. Taka ewidencja może wymagać dokonywania czynnych lub biernych rozliczeń międzyokresowych. Jeżeli jednak inny sposób rozłożenia opłat z tytułu leasingu lepiej odzwierciedla rozkład w okresie leasingu korzyści czerpanych przez korzystającego z przedmiotu umowy lub różnice w wysokości opłat nie wpływają istotnie na koszty, to może on być także stosowany. Z KSR nr 5 wynika ponadto, że korzystający zalicza opłaty z tytułu umowy leasingu operacyjnego (opłatę za zawarcie umowy, opłatę wstępna, opłaty podstawowe) - w razie stosowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat - do kosztów działalności operacyjnej (usługi obce) lub pozostałych kosztów operacyjnych, a w przypadku stosowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysku i strat - do kosztów wytworzenia, ogólnego zarządu lub sprzedaży bądź do kosztów pozostałej działalności operacyjnej, zależnie od celu użytkowania przedmiotu leasingu. Opłaty te rozlicza się przez okres leasingu metodą liniową.

KISWarto również dodać, że dla celów podatku dochodowego, opłata wstępna stanowi koszt uzyskania przychodów w pełnej kwocie jednorazowo w dacie poniesienia, czyli w dniu, w którym ujęto ją w księgach rachunkowych w oparciu o otrzymaną fakturę - bez względu na sposób ewidencjonowania jej i rozliczania dla celów bilansowych (rozliczenie w czasie bądź jednorazowe ujęcie w kosztach). Powyższe wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 czerwca 2019 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.197.2019.1.BG, w której stwierdził, że w sytuacji gdy w umowie leasingu nie określono, że opłata wstępna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, należy uznać ją za koszt jednorazowy w momencie poniesienia.

Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy jednostka zalicza opłatę wstępną do kosztów uzyskania przychodów w pełnej kwocie jednorazowo w dacie poniesienia, a dla celów bilansowych rozlicza ją w czasie przez okres trwania umowy leasingu, to powstaje przejściowa różnica między wartością bilansową rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu leasingu, a ich wartością podatkową, która jest zerowa. W przypadku takich różnic, jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, ustalają i ewidencjonują w księgach rachunkowych na dzień bilansowy odroczony podatek dochodowy.

Interpretacje Obszerna baza interpretacji
urzędowych dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

www.LeasingOperacyjny.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.