leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016

Ujęcie w kosztach podatkowych wstępnej opłaty dotyczącej leasingu operacyjnego

Spółka zawarła umowę leasingu, podatkowo i bilansowo operacyjnego, której przedmiotem był samochód. Spółka zapłaciła wstępną opłatę leasingową, co zostało potwierdzone fakturą, natomiast samochód zostanie spółce wydany w miesiącu następnym. W którym miesiącu spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ww. wstępną opłatę leasingową: w miesiącu jej zapłaty (i wystawienia faktury), czy w miesiącu wydania samochodu przez leasingodawcę (dla celów bilansowych opłata ta jest ujmowana w kosztach jednorazowo)?

Naszym zdaniem, w sytuacji opisanej w pytaniu, wstępna opłata leasingowa podlega ujęciu w kosztach podatkowych i bilansowych w miesiącu udostępnienia spółce przedmiotu leasingu.

Jak wielokrotnie informowaliśmy na łamach naszego czasopisma, ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej (czynszu inicjalnego, itp.) jest problemowe. Aktualnie organy podatkowe prezentują pogląd, w myśl którego, jeśli opłata wstępna ma charakter opłaty samoistnej, bezzwrotnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji umowy leasingu i wydania przedmiotu leasingu, to opłata taka stanowi koszt jednorazowy, potrącalny w dacie poniesienia. Nie trzeba jej rozliczać w kosztach podatkowych w czasie przez okres trwania umowy leasingu operacyjnego. Tak jest również wtedy, gdy dla celów bilansowych taka opłata jest rozliczana w kosztach w czasie, np. poprzez odpisy amortyzacyjne (przypomnijmy, że w leasingu bilansowo - finansowym przedmiot leasingu stanowi środek trwały leasingobiorcy, a wstępna opłata leasingowa stanowi element wartości początkowej tego środka trwałego). Taki pogląd zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 sierpnia 2016 r., nr IBPB-1-1/4510-162/16-1/ESZ.

Więcej przeczytasz w Interpretację tę opisaliśmy
Biuletynie Informacyjnym nr 28 z 1.10.2016 r.
na str. 30-32

Jeśli zatem wstępna opłata leasingowa, o której mowa w pytaniu, spełnia ww. warunki, to może zostać ujęta w kosztach podatkowych jednorazowo, w dacie poniesienia.

paragraf Na podstawie art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów (z zastrzeżeniem, które tu pomijamy), uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury/rachunku, a w razie ich braku - na podstawie innego dowodu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Zatem wstępna opłata leasingowa, o której mowa, będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów w dniu, na który ujęto ją w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury.

Ujęcie wstępnej opłaty leasingowej w księgach rachunkowych

Jeśli umowa leasingu jest dla celów bilansowych kwalifikowana jako leasing operacyjny (podobnie jak dla celów podatkowych), wówczas wstępna opłata leasingowa nie zwiększa wartości początkowej przedmiotu leasingu, lecz jest ujmowana w kosztach.

W ustawie o rachunkowości nie odniesiono się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych opłat leasingowych. Takie zasady określone zostały w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". Z przepisów tam zawartych wynika m.in., że - w przypadku leasingu bilansowo - operacyjnego - opłaty leasingowe ustala się metodą liniową, w jednakowej wysokości i zalicza równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu. Jeżeli jednak inny sposób rozłożenia opłat leasingowych lepiej odzwierciedla rozkład w czasie korzyści czerpanych przez korzystającego z przedmiotu umowy, to może on być także stosowany.

Przepisy prawne Krajowe Standardy Rachunkowości, w tym
KSR nr 5 dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl
w dziale Rachunkowości

Jednostki mogą, ale nie muszą stosować regulacji zawartych w ww. KSR nr 5. Mogą one przyjąć inne zasady rozliczania wstępnej opłaty leasingowej.


Zasady ujmowania wstępnej opłaty leasingowej w kosztach bilansowych powinny zostać określone w polityce rachunkowości jednostki.


W polityce rachunkowości jednostka może określić, że wstępna opłata leasingowa (tu: dotycząca leasingu bilansowo - operacyjnego) będzie ujęta w kosztach bilansowych:

 • jednorazowo (jeśli nie wpłynie to negatywnie na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na jej wynik finansowy) albo
   
 • w czasie, przez okres trwania umowy leasingu, za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (np. konto 64-0).

W pytaniu wskazano, że wstępna opłata leasingowa jest przez spółkę ujmowana w kosztach bilansowych jednorazowo. Określono ponadto, że opłata ta jest przez spółkę wpłacana (i dokumentowana fakturą) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym przedmiot leasingu (samochód) zostanie spółce wydany. Ustalając, w którym miesiącu opłatę tę spółka będzie mogła ująć w kosztach bilansowych (tj. w miesiącu zapłaty wstępnej opłaty leasingowej/wystawienia faktury, czy w miesiącu udostępnienia przedmiotu leasingu), należy wziąć pod uwagę zasadę memoriału określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nią, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Uwzględniając powyższe uważamy, że w przedmiotowej sprawie wstępną opłatę leasingową zasadne jest ująć w kosztach bilansowych spółki w miesiącu, w którym przedmiot leasingu zostanie spółce udostępniony. Sama zapłata tej opłaty czy wystawienia faktury nie stanowią jeszcze - naszym zdaniem - wystarczającej przesłanki do ujęcia tej opłaty w kosztach bilansowych. W ostateczności może mieć bowiem miejsce sytuacja, w której przedmiot leasingu nie zostanie spółce wydany.

Przykład

Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego (podatkowo i bilansowo), której przedmiotem był samochód ciężarowy. W październiku 2016 r. spółka wpłaciła leasingodawcy wstępną opłatę leasingową w kwocie 61.500 zł (w tym VAT naliczony podlegający odliczeniu 11.500 zł) i w tym samym miesiącu leasingodawca wystawił spółce fakturę. W listopadzie br. samochód został spółce udostępniony. Zgodnie z polityką rachunkowości, spółka ujmuje wstępną opłatę leasingową w kosztach bilansowych jednorazowo. Spółka ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 i 5.

Dekretacja:

Opis operacji: Kwota Konto
Wn Ma
1. Zapłata wstępnej opłaty leasingowej (księgowanie w październiku br.): 61.500 zł 24 13-0
2. Faktura dokumentująca wstępną opłatę leasingową (księgowanie w październiku br.):      
   a) wartość netto: 50.000 zł 30  
   b) kwota VAT naliczonego podlegająca odliczeniu: 11.500 zł 22-1  
   c) wartość brutto: 61.500 zł   24
3. Zarachowanie wstępnej opłaty leasingowej do kosztów (księgowanie w listopadzie br.): 50.000 zł 40-2 30
   i równolegle: 50.000 zł 55 49

Księgowania:

Ujęcie w kosztach podatkowych wstępnej opłaty dotyczącej leasingu operacyjnego

Jeśli wstępna opłata leasingowa zostanie ujęta w kosztach bilansowych jednorazowo w miesiącu wydania leasingobiorcy przedmiotu leasingu (tu: w listopadzie br.), to uważamy, że ujęcie tej opłaty w tym samym miesiącu w kosztach uzyskania przychodów nie powinno zostać zakwestionowane przez organ podatkowy. Wydaje się, że takie rozwiązanie będzie bezpieczniejsze, gdyż organy podatkowe generalnie uważają, że koszty pośrednie stanowią koszty uzyskania przychodów w tym samym momencie, w którym zostaną ujęte w księgach rachunkowych jako koszt.

www.LeasingOperacyjny.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.