leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (465) z dnia 1.05.2018

Ewidencja księgowa umowy leasingu, którą w ramach uproszczeń ujęto jako leasing operacyjny

Zawarliśmy umowę leasingu maszyny, która dla celów bilansowych spełnia warunki leasingu finansowego. Przy czym mieliśmy prawo zastosować uproszczenie i potraktowaliśmy tę umowę dla celów bilansowych analogicznie jak dla celów podatkowych, tzn. jako leasing operacyjny. Jak zaksięgować skutki zawarcia takiej umowy?

Możliwość zastosowania uproszczeń w zakresie kwalifikacji umów leasingu

Według ustawy o rachunkowości, jeżeli jednostka przyjęła do używania obce środki trwałe na mocy umowy, zgodnie z którą finansujący oddaje drugiej stronie, tj. korzystającemu, środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, a umowa spełnia jeden z siedmiu warunków wskazanych w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, to przedmiot umowy zalicza się do aktywów trwałych korzystającego. Jednostka (korzystający) wprowadza wtedy przedmiot leasingu do swojej ewidencji środków trwałych. Ustawa o rachunkowości przewiduje uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingu. W świetle art. 3 ust. 6 tej ustawy, jednostki które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości, tj.:

a) 17.000.000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

b) 34.000.000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

c) 50 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

- mogą dokonywać kwalifikacji wspomnianych umów według zasad określonych w przepisach podatkowych i nie stosować przepisów art. 3 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości.

Uwaga: Uproszczenia w zakresie kwalifikacji umowy leasingu w księgach rachunkowych według zasad określonych w przepisach podatkowych nie mogą stosować jednostki zainteresowania publicznego wymienione w art. 3 ust. 1e pkt 1-6 ustawy.

Jeśli pytająca jednostka spełniła warunki określone w ww. art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, to umowę leasingu mogła potraktować w księgach rachunkowych analogicznie jak dla celów podatku dochodowego, czyli jako umowę leasingu operacyjnego.

Opłaty wstępne i podstawowe w leasingu operacyjnym
w świetle ustawy o rachunkowości

W ramach umowy leasingu operacyjnego korzystający nie wykazuje przedmiotu umowy jako składnika aktywów. Dla celów kontrolnych może objąć go ewidencją pozabilansową zapisem jednostronnym po stronie Wn konta 09-0 "Obce środki trwałe" (w analityce: Maszyna w leasingu operacyjnym). Opłatę wstępną i inne opłaty uiszczane przed rozpoczęciem umowy leasingu operacyjnego korzystający ujmuje jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (konto 64-0) i rozlicza w czasie przez okres trwania umowy. Przy czym, jeśli wymienione opłaty w ocenie jednostki nie są istotne, to może ona, na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, skorzystać z uproszczenia i zaliczyć je do kosztów bilansowych jednorazowo. Z uproszczenia tego może skorzystać jednostka niestosująca Krajowych Standardów Rachunkowości pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na jej wynik finansowy. Natomiast opłaty podstawowe z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego odnosi się w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej na bieżąco na podstawie otrzymanych faktur.

Ewidencja księgowa podstawowych opłat leasingowych na podstawie faktur
1. Wartość brutto zobowiązania wobec leasingodawcy:

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki".

2. VAT naliczony podlegający odliczeniu:

      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

3. Wartość netto opłaty leasingowej zaliczona w ciężar kosztów:

      - Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".


Przykład

I. Założenia:

 1. Spółka z o.o. podpisała w marcu 2018 r. umowę leasingu maszyny na 4 lata. Wartość maszyny według umowy wynosi: 90.000 zł.
   
 2. Umowa leasingu dla celów podatkowych stanowi leasing operacyjny, z kolei dla celów bilansowych kwalifikuje się do umowy leasingu finansowego. Jednostka skorzystała z uproszczenia określonego w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości i ujęła umowę leasingu maszyny w księgach rachunkowych analogicznie jak dla celów podatkowych, tj. jako leasing operacyjny.
   
 3. Leasingodawca obciąża spółkę co miesiąc ratą czynszu w wysokości: 2.200 zł netto plus VAT: 506 zł, razem brutto: 2.706 zł.
   
 4. Spółka prowadzi ewidencję kosztów podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie na kontach zespołu 4. Maszynę przyjętą w leasing operacyjny ujęła w ewidencji pozabilansowej.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura zakupu dokumentująca miesięczny czynsz leasingowy:      
   a) wartość brutto zobowiązania wobec leasingodawcy 2.706 zł 30 21
   b) VAT naliczony podlegający odliczeniu 506 zł 22-1 30
   c) zaliczenie wartości czynszu netto w ciężar kosztów 2.200 zł 40-2 30
2. Ewidencja pozabilansowa - przyjęcie maszyny do używania 90.000 zł 09-0  

III. Księgowania:

Ewidencja księgowa umowy leasingu, którą w ramach uproszczeń ujęto jako leasing operacyjny

Opłaty wstępne i podstawowe w leasingu operacyjnym według KSR nr 5

Szczegółowe rozwiązania w zakresie ewidencji i rozliczania umów leasingowych zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (KSR nr 5). W świetle tego standardu, korzystający zalicza opłaty z tytułu umowy leasingu operacyjnego, tj. opłatę za zawarcie umowy, opłatę wstępną, opłatę podstawową w zależności od celu użytkowania przedmiotu leasingu:

1) w razie stosowania porównawczego rachunku zysków i strat - w ciężar kosztów działalności operacyjnej lub pozostałych kosztów operacyjnych,

2) w przypadku stosowania kalkulacyjnego rachunku zysków i strat - do kosztów wytworzenia, w ciężar kosztów zarządu lub sprzedaży bądź do kosztów pozostałej działalności operacyjnej.

Z treści pkt IV.1-IV.4 KSR nr 5 wynika, iż opłatę podstawową, opłatę za zawarcie umowy (manipulacyjną) oraz opłatę wstępną (inicjalną) zalicza się do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów i rozlicza przez okres trwania umowy. Wymienione wyżej opłaty ustala się metodą liniową, w jednakowej wysokości i zalicza równomiernie do kosztów poszczególnych miesięcy lub kwartałów objętych okresem leasingu. Korzystający może podzielić opłaty leasingowe na poszczególne okresy sprawozdawcze także w inny sposób, lepiej odzwierciedlający rozkład w czasie korzyści czerpanych z użytkowania przedmiotu umowy (pkt IV.1 KSR nr 5).

www.LeasingOperacyjny.pl - Ewidencja księgowa leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.