leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (1020) z dnia 1.05.2019

Leasing operacyjny samochodu osobowego w kosztach podatkowych leasingodawcy

Spółka z o.o. (leasingodawca) oddała do używania samochód osobowy na podstawie umowy, która dla celów podatkowych kwalifikowana jest jako leasing operacyjny. Czy ujmując w kosztach uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tego samochodu oraz składki na ubezpieczenie AC, spółka powinna stosować limity w wysokości 150.000 zł (rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym)? Czy przewidziane w umowie leasingu operacyjnego koszty przeglądów i napraw spółka ujmuje w kosztach podatkowych w ramach limitu 75%?

Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej samochodu osobowego, oddanego do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego oraz wydatki na przeglądy i naprawy ww. pojazdu stanowią u leasingodawcy koszty podatkowe w pełnej wysokości. Natomiast składki na ubezpieczenie AC tego samochodu są kosztem podatkowym z uwzględnieniem limitu 150.000 zł.

Amortyzacja samochodu osobowego u leasingodawcy

W przypadku umowy leasingu, która dla celów podatku dochodowego kwalifikowana jest jako leasing operacyjny, przedmiot tej umowy (tu: samochód osobowy) stanowi u leasingodawcy (finansującego) środek trwały podlegający amortyzacji.

• Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Kwestię ujmowania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych od wartości początkowej samochodów osobowych, reguluje art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP. Zgodnie z jego brzmieniem, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę 150.000 zł (pomijamy tu szczególne regulacje przewidziane dla pojazdów elektrycznych, które obecnie nie mogą być stosowane, z powodu braku pozytywnej opinii Komisji Europejskiej).

wykrzyknik Limit w wysokości 150.000 zł, przewidziany dla amortyzacji samochodów osobowych, nie dotyczy samochodów oddanych przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.

Tak wynika z art. 16 ust. 5b ustawy o PDOP.

A zatem leasingodawca, którego działalność gospodarcza polega na oddawaniu w odpłatne używanie samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu (tu: operacyjnego), może w 2019 r. zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne, dokonywane od wartości początkowej tego pojazdu, w pełnej wysokości, tj. bez ograniczenia limitem w wysokości 150.000 zł.

• Amortyzacja samochodu oddanego w leasing przed 1 stycznia 2019 r.

W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. nie uważało się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania. Jednocześnie brak było regulacji, które wskazywałyby, że to ograniczenie nie miało zastosowania do amortyzacji dokonywanej przez leasingodawcę. W związku z tym, ww. limit stosowali także leasingodawcy, przy amortyzacji "droższych" samochodów.

Warto tu jednak wspomnieć o art. 8 ust. 1 ustawy nowelizującej (tj. ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 2159, która wprowadziła zmiany w ustawie o PDOP w zakresie rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi). Wynika z niego, że do umów leasingu (najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze), dotyczących samochodu osobowego, zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy ustaw podatkowych w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.

Ten przepis wskazuje na stosowanie do umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 r. "starych" przepisów. Czy jednak dotyczy to także amortyzacji leasingowanych samochodów?

Naszym zdaniem, zasadne jest przyjąć, że ww. przepis przejściowy dotyczy opłat leasingowych. Nie powinien mieć on zastosowania do amortyzacji - u leasingodawcy - samochodu osobowego, oddanego do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Wobec powyższego, naszym zdaniem, w 2019 r. leasingodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całą wartość odpisu amortyzacyjnego od samochodu oddanego w leasing przed 1 stycznia 2019 r., tj. bez limitu w wysokości 20.000 euro, obowiązującego do końca 2018 r. Z jednoznacznym rozstrzygnięciem tej kwestii należy jednak poczekać na obiecane przez Ministerstwo Finansów objaśnienia w zakresie rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi.

Ubezpieczenie AC

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 49 ustawy o PDOP (w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2019 r.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Poprzednio (tj. do końca 2018 r.) limit ten wynosił 20.000 euro. Jednocześnie nie ma regulacji, które wskazywałyby, że ww. limit nie dotyczy podmiotów oddających samochody osobowe do odpłatnego używania m.in. na podstawie umowy leasingu (podobnie było w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r.).

To oznacza, że leasingodawca w 2019 r. do składek na ubezpieczenie AC powinien stosować ww. limit w wysokości 150.000 zł.

Dodajmy, że limit ten dotyczy także umów ubezpieczenia AC zawartych przed 1 stycznia 2019 r. Tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów z 9 listopada 2018 r., będącego odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa, dotyczącego ujmowania w kosztach podatkowych składek na ubezpieczenie AC samochodów osobowych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki na przeglądy/naprawy leasingowanego pojazdu

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mogą ujmować w kosztach uzyskania przychodów tylko 75% poniesionych wydatków z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej. Dotyczy to generalnie sytuacji, gdy samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika (zob. art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o PDOP). Ograniczenie to ma zastosowanie do wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych, tj. m.in. wydatków na ich przeglądy, naprawy.

Powyższe ograniczenie może mieć zastosowanie do podatnika, który faktycznie użytkuje samochód osobowy. Nie powinno ono natomiast dotyczyć podmiotu, który oddał samochód osobowy innemu podmiotowi do odpłatnego używania (tu: na podstawie umowy leasingu). W związku z tym, jeśli zgodnie z zawartą umową leasingu operacyjnego, leasingodawca jest zobowiązany ponosić wydatki na przeglądy czy naprawy samochodu osobowego (będącego przedmiotem tej umowy), to wydatki te może ująć w kosztach podatkowych w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.

www.LeasingOperacyjny.pl - Leasing dla celów podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.