leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 17 (1096) z dnia 10.06.2021

Zmiana w harmonogramie spłat leasingu samochodu osobowego będąca skutkiem COVID-19 a koszty podatkowe - interpretacja KIS

Jeśli w związku z COVID-19 zmienił się harmonogram spłat - w przypadku umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego zawartej w 2018 r. - skutkujący zmianą wysokości miesięcznych rat leasingowych, to należy "przejść" na limitowane zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. W takim przypadku opłaty leasingowe rozlicza się w kosztach podatkowych z uwzględnieniem limitu w wysokości 150.000 zł.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 kwietnia 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.458.2020.2.BKD)

Regulacje prawne

Od 1 stycznia 2019 r. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów opłat wynikających m.in. z umowy leasingu - w przypadku samochodu osobowego - z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy (225.000 zł - w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym). Powyższe ograniczenie stosuje się do tej części opłaty leasingowej, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego.

UWAGA! W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. opłaty wynikające z umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego były ujmowane w kosztach uzyskania przychodów w pełnej wysokości, bez żadnego limitu, niezależnie od wartości samochodu.

Co ważne, w przepisach przejściowych do ustawy nowelizującej, wprowadzającej ww. limity (zob. art. 8 ustawy nowelizującej, Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) wskazano, że:

 • do umów leasingu dotyczących samochodu osobowego, zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosuje się przepisy ustawy o PDOP i ustawy o PDOF w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją, tj. do końca 2018 r. (tj. bez limitu),
 • w przypadku umów leasingu zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r., stosuje się przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (tj. limit w wysokości 150.000 zł/225.000 zł).

Stan faktyczny i stanowisko podatnika

W rozpatrywanej sprawie spółka w 2018 r. podpisała umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Wartość samochodu przekraczała 150.000 zł. W związku z COVID-19 został podpisany aneks zmieniający umowę leasingu. Zmiana polega na zmianie harmonogramu spłat leasingu w ten sposób, że spółka przez 6 miesięcy miała płacić jedynie część odsetkową rat (oraz ubezpieczenie), a części kapitałowe rat przez ten okres miały wynosić 0 zł, ze względu na przesunięcie ich w czasie na kolejne okresy (czas trwania umowy oraz ilość dokonywanych płatności pozostały bez zmian).

Na skutek ww. zmian, łączna wysokość rat kapitałowych całej umowy pozostała bez zmian, natomiast łączna wysokość odsetek, zgodnie z informacją przekazaną od firmy leasingowej, nieznacznie wzrosła ze względu na niższe tempo spłaty kapitału. W konsekwencji, całkowity koszt leasingu (sumy opłat do danej umowy) nieznacznie wzrósł.

W związku z powyższym spółka zapytała organ podatkowy, czy zmiany w harmonogramie spłat leasingu, będące skutkiem COVID-19, powodują konieczność przejścia na nowe, limitowane zasady rozliczania kosztów wprowadzone i obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Zdaniem spółki, dokonanie ww. zmiany umowy leasingu nie wpłynie na konieczność stosowania limitowanych zasad rozliczania kosztów, wprowadzonych i obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Stanowisko Dyrektora KIS

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Odnosząc się do kwestii umów leasingu zmienionych lub odnowionych po dniu 31 grudnia 2018 r., organ podatkowy wskazał, że w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy dochodzi do zmiany lub odnowienia umowy leasingu. Według organu podatkowego:

 • nie każda zmiana treści umowy pociąga za sobą utratę prawa do stosowania korzystniejszej regulacji (tj. obowiązującej do końca 2018 r.); aby zaistniał skutek w postaci utraty prawa do stosowania "starych" przepisów, zmiana umowy musi mieć charakter istotnej zmiany treści stosunku prawnego łączącego strony, niewynikającej z treści samej umowy; taką istotną zmianą będzie np. zmiana przedmiotu umowy leasingu czy zmiana wysokości opłat leasingowych,
 • istotną okolicznością dla oceny tego, czy w danej sytuacji zmiana umowy powinna zostać zakwalifikowana jako zmiana skutkująca koniecznością stosowania nowych regulacji jest to, czy taka zmiana wpływa na skutki podatkowe związane z rozliczeniem umowy leasingu (w stosunku do stanu sprzed zmiany umowy); w szczególności jest tu istotny wpływ takiej zmiany na wysokość możliwych do zaliczenia przez podatnika kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Dyrektora KIS, zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19, która nie wpływa na wysokość możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych rat leasingowych, a jedynie na ich przesunięcie w czasie, nie powodowałaby konieczności stosowania do takiej umowy nowych regulacji podatkowych. Jednak, jak wskazał organ podatkowy, w omawianej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której, w wyniku zawartego aneksu, nie wydłuża się okresu obowiązywania umowy leasingowej, a zostaje zmieniony harmonogram spłat rat leasingowych. Zmianie ulegnie wysokości rat pozostałych do spłaty, w wyniku czego łączna wysokość odsetek, zgodnie z informacją od firmy leasingowej, nieznacznie wzrosła ze względu na niższe tempo spłaty kapitału. Jak wskazał Dyrektor KIS:

"(...) Nie ma (...) znaczenia, że czas trwania umowy oraz łączna wysokość rat kapitałowych całej umowy pozostała bez zmian, bowiem zmiany wartości rat miesięcznych, a z taką mamy do czynienia w omawianej sprawie, wpływa na wysokość rozliczanych kosztów uzyskania przychodów nawet w przypadku, kiedy czas trwania umowy oraz łączna wysokość rat kapitałowych całej umowy pozostała bez zmian. Zmiana wysokości rat leasingowych jest istotną zmianą umowy i zmieniając wysokość tych rat, leasingobiorca zwiększy lub zmniejszy wysokość kosztów podatkowych w danym okresie. (...)"

Reasumując Dyrektor KIS wskazał, że w przypadku umowy leasingu samochodu osobowego zawartej w 2018 r., zmiany w harmonogramie spłat rat leasingowych, będące skutkiem COVID-19, które na podstawie aneksu do umowy powodują zmianę wysokości miesięcznych rat leasingowych, skutkują koniecznością przejścia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów wprowadzone i obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

www.LeasingOperacyjny.pl - Leasing dla celów podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.