leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (872) z dnia 20.03.2015

Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego

Użytkujemy pojazd ciężarowy w leasingu operacyjnym. Raty leasingowe zaliczamy bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Ponieważ sprawozdanie finansowe naszej jednostki nie podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, na takich samych zasadach dokonujemy rozliczeń dla celów bilansowych. Czy wartość wykupu znacznie przekraczającą 3.500 zł można od razu odnieść w koszty, czy też należy amortyzować z zastosowaniem stawek z Wykazu?

Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego rozlicza się na zasadach ogólnych dotyczących nabycia środków trwałych. Za wartość początkową tak nabytego środka trwałego przyjmuje się cenę nabycia, tj. wartość wykupu powiększoną o ewentualne koszty związane z jego nabyciem.

Dla celów podatku dochodowego kwota wykupu przedmiotu umowy leasingu tworzy wartość początkową ewentualnego środka trwałego. Jeżeli wartość ta przekracza 3.500 zł, jego amortyzację należy rozpocząć od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia wykupionego środka trwałego do ewidencji.

Amortyzacji środków trwałych wykupionych uprzednio z leasingu operacyjnego dokonuje się na ogólnych zasadach. Możliwa więc jest amortyzacja przy zastosowaniu metody liniowej, degresywnej, indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych lub w przypadku małych podatników jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Stawki z Wykazu mogą zostać przez podatnika zmniejszone lub po spełnieniu określonych warunków odpowiednio zwiększone - np. w związku z bardziej intensywnym od przeciętnego sposobem wykorzystania danego składnika majątku (por. art. 22i ustawy o PDOF lub odpowiednio art. 16i ustawy o PDOP).

Jedynie w przypadku, gdy wartość wykupu nie przekracza kwoty 3.500 zł lub przewidywany okres użytkowania wykupionego składnika będzie krótszy niż 12 miesięcy, można wydatek na taki wykup odnieść bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. W przypadku wartości nieprzekraczającej 3.500 zł można również zaliczyć wykupiony składnik do środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym.

W omawianym przypadku podobnie będzie dla celów bilansowych. Jednostka, o której mowa w pytaniu, w myśl art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, dokonywała bowiem kwalifikacji umowy leasingu na zasadach podatkowych.

Tak więc wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze wykupu z leasingu operacyjnego stanowi cena jego nabycia. Przez cenę tę, zgodnie z art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości, rozumie się kwotę należną sprzedającemu, pomniejszoną o podlegający odliczeniu VAT naliczony, powiększoną o koszty poniesione przez jednostkę do dnia przekazania środka trwałego do używania, w tym również koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu jego sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe. Analogiczny sposób rozliczenia wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego przedstawiono w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa". W rozdziale IV ust. 7

stwierdzono m.in., że w momencie wykupu przedmiotu leasingu operacyjnego korzystający wprowadza do swoich ksiąg dotychczasowy przedmiot umowy leasingu w cenie nabycia, którą jest opłata końcowa, powiększona o ewentualne dodatkowe opłaty i zalicza go odpowiednio do środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, inwestycji w nieruchomości, inwestycji w wartości niematerialne i prawne lub towarów.

Przepisy prawne
Aktualnie obowiązujące stanowiska
i standardy rachunkowości
dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl

Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu, wykup środka trwałego użytkowanego dotychczas na podstawie umowy leasingu operacyjnego (zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych) może podlegać ewidencji następującym zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" lub konto 30
         "Rozliczenie zakupu".

www.LeasingOperacyjny.pl - Wykup przedmiotu leasingu:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.