leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (918) z dnia 1.07.2016

Wymagane informacje podatkowe w przypadku umowy leasingowej zawartej z zagranicznym podmiotem

Czy zawierając umowę leasingu operacyjnego na samochód z kontrahentem X (niemiecka firma z oddziałem w Polsce), mam obowiązek złożyć do urzędu skarbowego ORD-U i IFT-2/R oraz CIT-10Z? Firma leasingowa przedstawiła nam certyfikat rezydencji wydany przez polski urząd skarbowy, więc jest rezydentem Polski, ma polski NIP. Raty comiesięczne wynoszą 3.000 zł, a opłata wstępna 30.000 zł.

Niestety, na podstawie treści pytania trudno jest nam jednoznacznie ocenić podatkowy status podmiotu, z którym jednostka zawarła wspomnianą w nim umowę leasingową. Z jednej bowiem strony jednostka stwierdza, iż firma "X" jest rezydentem niemieckim, posiadającym w Polsce swój oddział, z drugiej zaś informuje, iż posiada certyfikat rezydencji podatkowej wydany firmie "X" przez polską administrację podatkową. Tymczasem obie te sytuacje wzajemnie się wykluczają.

Odpowiedź w zakresie skutków podatkowych oraz obowiązków informacyjnych, jakie spoczywać będą na jednostce w związku z zawarciem wskazanej w pytaniu umowy leasingu operacyjnego, musi zostać poprzedzona właściwym określeniem statusu podmiotu, z którym umowa ta została zawarta, i na rzecz którego ponoszone będą przez jednostkę opłaty wynikające z tej umowy. Czy jest nim:

 • polski rezydent, czyli osoba prawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegająca w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, co potwierdzałby wydany takiemu podmiotowi przez polski urząd skarbowy certyfikat rezydencji podatkowej, czy
   
 • nierezydent posiadający w Polsce swój oddział, który nie jest "zakładem" w rozumieniu ustawy o PDOP oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czy wreszcie
   
 • nierezydent działający poprzez zarejestrowany w Polsce oddział (zakład).

Stroną umowy leasingowej (finansującym) jest osoba prawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeśli stroną umowy leasingowej (finansującym) jest osoba prawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli polski rezydent w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, zawarcie umowy z takim podmiotem oraz wypłata na jego rzecz należności nie skutkuje powstaniem obowiązków informacyjnych, o których mowa w pytaniu.

Stroną umowy jest nierezydent (np. niemiecka spółka GmbH)

Jeżeli w omawianej sytuacji stroną umowy jest nierezydent (np. niemiecka spółka GmbH) posiadający w Polsce oddział, który nie jest "zakładem" w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawy o PDOP, jak i art. 5 polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (Dz. U. z 2005 r. nr 12, poz. 90), to do należności wypłacanych temu podmiotowi zastosowanie znajdują przepisy art. 26 ustawy o PDOP. Nakładają one na osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub będącą przedsiębiorcą osobę fizyczną obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych na rzecz podmiotu zagranicznego wypłat należności wskazanych w art. 21 i 22 tej ustawy, do których zalicza się m.in. opłaty za korzystanie lub prawo do korzystania z urządzenia przemysłowego, w tym środka transportu. Określona w ustawie o PDOP stawka tego podatku wynosi 20% uzyskanego przez osobę zagraniczną przychodu.

Jeżeli jednak polski płatnik uzyska od zagranicznego kontrahenta certyfikat rezydencji podatkowej wydany przez administrację podatkową państwa, w którym nierezydent ma swoją siedzibę, a Polskę łączy z tym państwem umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, to wówczas płatnik może wypłacaną nierezydentowi należność opodatkować stosując stawkę wskazaną w takiej umowie. W przypadku polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania stawka ta wynosi 5% kwoty należności.

Obok obowiązku obliczenia, poboru i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego podatku, na płatniku ciążyć będą w takim przypadku również obowiązki o charakterze formalnym. Płatnik zobowiązany jest bowiem w takim przypadku do sporządzenia rocznej deklaracji CIT-10Z o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów zagranicznej osoby prawnej oraz informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez nierezydenta (IFT-2/IFT-2R - w przypadku nierezydentów będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych).

Aktywne druki i formularze Wzory druków CIT-10Z oraz IFT-2/IFT-2R
dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl
w dziale Podatki dochodowe

Deklaracja roczna powinna być przesłana do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w terminie do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku (art. 26a ust. 1 ustawy o PDOP), zaś informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez nierezydenta powinna być przesłana temu nierezydentowi i wskazanemu wyżej urzędowi skarbowemu w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat należności zagranicznemu podmiotowi (art. 26 ust. 3a ustawy o PDOP).

W przypadkach, gdy polski podatnik posiada wiedzę o tym, iż nierezydent będący stroną zawartej z podatnikiem umowy, w Polsce posiada przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo, a jednocześnie wynikająca z zawartej z tym podmiotem umowy jednorazowa wartość należności albo zobowiązań przekracza równowartość 5.000 euro, to podatnik taki zobowiązany będzie - bez wezwania - przekazać urzędowi skarbowemu również informację ORD-U o zawarciu z nierezydentem takiej umowy (art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Aktywne druki i formularze Wzór informacji ORD-U dostępny jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl w dziale Ordynacja podatkowa

Stroną umowy jest nierezydent (np. niemiecka spółka GmbH) działający w Polsce poprzez oddział (zakład)

Jeżeli stroną zawartej z polskim podmiotem umowy jest nierezydent działający poprzez istniejący w Polsce oddział, który - co do zasady - stanowi tzw. "zagraniczny zakład" (np. niemiecka spółka GmbH sp. z o.o. oddział w Polsce), polski podmiot będzie zwolniony z obowiązku poboru podatku od wypłacanej temu nierezydentowi należności, ale dopiero po uzyskaniu od nierezydenta certyfikatu jego rezydencji podatkowej oraz oświadczenia, że wypłacane temu podmiotowi należności związane są z działalnością tego oddziału (zakładu).

Powyższe nie zwalnia jednak podmiotu polskiego z obowiązku przesłania do właściwego urzędu skarbowego informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez tego nierezydenta (IFT-2/IFT-2R), co wynika z treści art. 26 ust. 1d i 3d ustawy o PDOP.

Odnosząc się z kolei do obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów Ordynacji podatkowej wskazać należy, iż określony w art. 82 § 1 pkt 2 tej ustawy obowiązek sporządzania informacji ORD-U dotyczy umów zawartych z nierezydentami w rozumieniu prawa dewizowego. Tymczasem, w świetle przepisów ustawy - Prawo dewizowe, oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone w Polsce przez nierezydentów są traktowane jako "rezydenci krajowi". Zawierając zatem umowę z polskim oddziałem nierezydenta, polski podmiot nie jest zobowiązany do składania wspomnianej wcześniej informacji ORD-U o zawartej z tym podmiotem umowie.

www.LeasingOperacyjny.pl - Leasing dla celów podatku dochodowego:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.