leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Serwis Podatkowy nr 2 (230) z dnia 10.02.2015

Opłaty leasingowe a koszty podatkowe

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 grudnia 2014 r., nr IBPBI/2/423-1119/14/SD; zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów)


"(…) Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu są dwa samochody osobowe w wartości (…) zł, służące do celów mieszanych, tj. wykorzystywane są do działalności gospodarczej podatnika, jak i do celów prywatnych właścicieli Spółki. Zgodnie z ww. umową, Spółka otrzymała fakturę VAT z (…) lipca 2014 r. za wstępną opłatę leasingową. Wartość sprzedaży netto (…) zł, podatek VAT 23% (…) zł, wartość sprzedaży brutto (…) zł. W dniu (…) sierpnia Spółka otrzymała fakturę VAT za okresową opłatę leasingową w wartości netto (…) zł, podatek VAT 23% (…) zł, wartość sprzedaży brutto (…) zł.

Na gruncie ustawy o pdop obowiązuje generalna zasada, w myśl której kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów niestanowiących kosztów podatkowych.

Zasada ta, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, obowiązuje również podatników, którzy odliczą 50% VAT naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi - zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (...), jak i tych, którzy odliczą podatek VAT w pełnej wysokości. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 312) nie oznacza, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych podatnicy ci zobligowani są do automatycznego pomniejszenia kosztów używania samochodu osobowego o 50%.

Zatem, jeżeli wydatek związany z używaniem samochodu osobowego spełnia warunki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, stanowi koszt uzyskania przychodu wraz z podatkiem VAT, w tej części, w jakiej podatnikowi nie przysługuje odliczenie zgodnie z odrębnymi przepisami, stosownie do (…) art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o pdop.

W tym miejscu należy wskazać, że zasady opodatkowania stron umowy leasingu podatkiem dochodowym od osób prawnych reguluje rozdział 4a ustawy. W sytuacji, gdy zawarta umowa spełnia warunki wskazane w art. 17b ust. 1 ustawy o pdop, opłaty ustalone w tej umowie, a ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie trwania umowy z tytułu używania środków trwałych stanowią dla niego koszt uzyskania przychodów. Przepisy dotyczące podatku dochodowego nie wprowadzają zatem limitów w zakresie zaliczania do kosztów podatkowych opłat i rat leasingowych i literalnie wskazują, że opłaty (raty) leasingowe stanowią dla korzystającego koszty uzyskania przychodów.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że jeżeli Spółka zawarła podatkową umowę leasingu, spełniającą warunki określone w art. 17b ust. 1 ustawy o pdop, to opłaty ustalone w tej umowie, ponoszone przez nią w podstawowym okresie umowy z tytułu używania samochodu osobowego, będą stanowić jej koszt uzyskania przychodów, wraz z podatkiem VAT, w tej części, w jakiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie podlega on odliczeniu (podkreśl. red.). (…)"

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60