leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Poradnik VAT nr 1 (385) z dnia 10.01.2015

Odliczenie VAT z faktury za energię i usługę leasingu

Otrzymaliśmy fakturę za energię wystawioną 16 października, która i wpłynęła do firmy 20 października. Data sprzedaży na fakturze to 14 listopada. Należność za fakturę została wpłacona także w listopadzie. W rozliczeniu za jaki miesiąc mogę odliczyć VAT? Czy na podobnych zasadach odlicza się VAT z faktury dokumentującej ratę leasingową?

Ustawodawca zarówno dla mediów, jak i dla usług leasingu operacyjnego ustanowił szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego w VAT. Jednak w zakresie realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę (leasingobiorcę), zastosowanie znajdą ogólne zasady, określone w art. 86 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy wskazano, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny.

Zatem, aby nabywca mediów, czy leasingobiorca mógł zrealizować przysługujące mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, muszą zostać spełnione następujące warunki:

1) zakup musi mieć związek z wykonywaną przez nabywcę działalnością opodatkowaną VAT,

2) po stronie sprzedawcy usługi powstać musi obowiązek podatkowy w VAT oraz

3) nabywca musi otrzymać fakturę dokumentującą usługę leasingu czy nabycie mediów.

W przypadku mediów, podobnie jak przy usługach leasingu operacyjnego obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (jeżeli faktura zostanie wystawiona terminowo). Zatem – co do zasady – nabywca mediów, czy leasingobiorca będzie mógł odliczyć VAT w miesiącu (kwartale), w którym sprzedający wystawił fakturę lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Odliczenie nie może jednak nastąpić wcześniej niż w miesiącu (kwartale), w którym nabywca otrzymał fakturę.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60