leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 6 (761) z dnia 20.02.2012

Jak amortyzować środek trwały oddany w leasing operacyjny?

Spółka oddała w użytkowanie swój środek trwały w ramach zawartej umowy leasingu operacyjnego (dla celów podatkowych i bilansowych). Według jakich metod środek trwały może być amortyzowany?

W przypadku leasingu operacyjnego, odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego, będącego przedmiotem umowy leasingu, dokonuje leasingodawca (finansujący).

W ustawach o podatku dochodowym ustawodawca nie wprowadził żadnych szczególnych regulacji dotyczących amortyzacji środków trwałych oddanych do używania w ramach umowy leasingu operacyjnego, dlatego stosuje się tu zasady ogólne.

W związku z tym, wartość początkową przedmiotowego środka trwałego spółka ustali w cenie jego nabycia (jeżeli środek trwały został kupiony) lub według kosztu wytworzenia (jeżeli środek trwały został wytworzony przez spółkę we własnym zakresie).

Odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego środka trwałego spółka będzie dokonywała począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten składnik majątku został wprowadzony do ewidencji środków trwałych (art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP i art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOF).

Przed rozpoczęciem amortyzacji spółka dokona wyboru jednej z metod amortyzacji i metodę tę zobowiązana będzie stosować aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego (art. 16h ust. 2 ustawy o PDOP i art. 22h ust. 2 ustawy o PDOF).

Środek trwały oddany w leasing operacyjny może być amortyzowany przez leasingodawcę:

 • metodą liniową, czyli według stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych, zgodnie z art. 16i ustawy o PDOP i art. 22i ustawy o PDOF,

 • z zastosowaniem indywidualnej stawki amortyzacyjnej, jeżeli spełnia przesłanki do uznania go za środek trwały używany lub ulepszony w myśl art. 16j ustawy o PDOP i art. 22j ustawy o PDOF,

 • metodą degresywną - jeżeli należy do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT lub do środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych (art. 16k ust. 1 ustawy o PDOP i art. 22k ust. 1 ustawy o PDOF),

 • za pomocą jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, przewidzianego dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą oraz dla małych podatników, przy czym jednorazową amortyzację można zastosować wyłącznie dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych, zgodnie z art. 16k ust. 7-13 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22k ust. 7-13 ustawy o PDOF.

Jeżeli przedmiotem leasingu operacyjnego jest samochód osobowy o wartości początkowej przewyższającej równowartość 20.000 euro (przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do używania), to amortyzując ten środek trwały, należy każdorazowo wyłączać z kosztów uzyskania przychodów taką część odpisu amortyzacyjnego, która dotyczy wartości początkowej samochodu przewyższającej ww. kwotę (art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP i odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOF).

Także dla celów bilansowych środek trwały oddany do używania w ramach umowy leasingu operacyjnego podlega amortyzacji u leasingodawcy. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na zasadach ogólnych, tj. przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego (art. 32 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego (oddanego w leasing operacyjny) stanowią koszty działalności jednostki w pełnej wysokości, także wtedy, gdy przedmiotem leasingu operacyjnego jest samochód osobowy. Ustawodawca nie wprowadził tu bowiem żadnego ograniczenia, odmiennie niż dla celów podatkowych.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.