leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (923) z dnia 20.08.2016

Świadczenie odszkodowawcze po likwidacji leasingowanego samochodu

Samochód osobowy używany przez nas w ramach leasingu operacyjnego uległ wypadkowi. Wrak samochodu został przekazany leasingodawcy. Umowa została rozwiązana. Dodatkowo zostaliśmy zobowiązani do zapłaty świadczenia odszkodowawczego. Jak ująć taką wypłatę w księgach rachunkowych?

W przypadku umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu nie jest wykazywany jako składnik aktywów użytkującego, lecz następuje rozliczenie na zasadach przyjętych do rozliczania zakupu usług obcych.

W związku z tym, faktury otrzymane od leasingodawcy księgowane są na zasadach ogólnych zapisem:

      - Wn konto 40-2 "Usługi obce",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"
         lub konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Również na zasadach ogólnych, wynikających z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, powinno nastąpić rozliczenie zapłaty odszkodowania wynikającego z umowy leasingu.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w tym przepisie, m.in. odszkodowania zapłacone przez jednostkę zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych.

W konsekwencji, zapłata zobowiązania z tytułu umownego odszkodowania może zostać zaewidencjonowana zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 21 lub 24
      oraz zapłata zobowiązania
      - Wn konto 21 lub 24,
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60