leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (909) z dnia 1.04.2016

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej

Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego. Czy wstępna opłata leasingowa może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia, czy powinna być ujmowana w kosztach podatkowych w czasie, analogicznie jak dla celów bilansowych?

Zasadniczo wstępna opłata leasingowa uznawana jest za koszt podatkowy, potrącalny jednorazowo w dacie poniesienia. Jeżeli jednak opłata ta dla celów bilansowych jest rozliczana w kosztach w czasie, to w taki sam sposób - zdaniem organów podatkowych - powinna być ona rozliczana dla celów podatku dochodowego.

Wstępna opłata leasingowa kwalifikowana jest do tzw. kosztów pośrednich. Koszty takie są generalnie potrącalne w dacie poniesienia (jeżeli dotyczą one okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą). Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się tu dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), a w razie ich braku - na podstawie innego dowodu (z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów). Tak wynika z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o PDOP.

Obecnie w praktyce, także organów podatkowych, prezentowany jest pogląd, w myśl którego wstępna opłata leasingowa (pierwsza opłata leasingowa, czynsz inicjalny), mająca charakter samoistny i bezzwrotny, nieprzypisana do poszczególnych rat leasingowych uiszczanych w trakcie trwania umowy, warunkująca zawarcie umowy leasingu, stanowi koszt jednorazowy w dacie poniesienia. Opłaty takiej nie trzeba zatem rozliczać w kosztach podatkowych proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu.

UWAGA! Generalnie organy podatkowe uważają jednak, że jeżeli wstępna opłata leasingowa jest dla celów bilansowych rozliczana w kosztach w czasie, to w taki sam sposób (tj. w czasie) powinna być ona ujmowana w kosztach uzyskania przychodów.

Tak uznał np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 11 stycznia 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-525/15/AW:

"(...) jeżeli zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o rachunkowości, poniesione koszty z tytułu wstępnej opłaty leasingowej, Spółka bilansowo rozlicza w czasie, to analogicznie opłaty te, stanowiące w rozumieniu updop pośrednie koszty uzyskania przychodu, powinny być w taki sam sposób (w szczególności w takim samym okresie czasu) zaliczane do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. (...)"

Zatem jeżeli dla celów bilansowych wstępna opłata leasingowa jest ujmowana w kosztach w czasie, to można się spodziewać, że jej jednorazowe zaliczenie do kosztów podatkowych może zostać zakwestionowane.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60