leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 53 (1198) z dnia 2.07.2015

Jak ująć w księdze wstępną opłatę leasingową?

Jestem osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą. W czerwcu 2015 r. zawarłam umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego na okres 3 lat. Otrzymałam fakturę wystawioną 17 czerwca br. z tytułu wstępnej opłaty leasingowej. Opłatę tę opłaciłam przelewem bankowym. Jej poniesienie było warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy leasingu i wydania pojazdu. Czy wartość tej opłaty mogę zaewidencjonować jednorazowo w księdze podatkowej, jeśli jest ona prowadzona metodą memoriałową?

TAK. Wstępna opłata leasingowa może zostać ujęta w księdze podatkowej jednorazowo w dacie jej poniesienia. Nie ma konieczności rozliczania tej opłaty w czasie.

Wymogiem koniecznym do uznania nakładów ponoszonych w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego za koszty uzyskania przychodów jest spełnienie przez tę umowę warunków określonych w art. 23b ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). W takim przypadku wydatki, które ponosi korzystający, tj. leasingobiorca, w podstawowym okresie umowy, np. opłata wstępna czy miesięczne raty leasingowe, mogą zostać uwzględnione w kosztach podatkowych.

Opłaty wstępnej w leasingu nie można powiązać bezpośrednio z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika. Stanowi więc ona koszt pośredni. Podatnicy prowadzący księgę podatkową metodą memoriałową koszt ten ujmują w kosztach uzyskania przychodów zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 22 ust. 5c w związku z ust. 6 ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli jednak dotyczą one okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, to stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W sytuacji opisanej w pytaniu, poniesienie opłaty wstępnej było warunkiem koniecznym do zawarcia umowy leasingu oraz wydania przedmiotu leasingu, tj. samochodu osobowego. Opłaty tej nie można więc przypisać do poszczególnych rat leasingowych. Trzeba ją traktować jako opłatę o charakterze samoistnym i bezzwrotnym. W związku z tym nie dotyczy ona okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta. Nie ma zatem potrzeby rozliczania jej w czasie.


Wstępną opłatę leasingową zalicza się jednorazowo do kosztów.


Koszt z tytułu wstępnej opłaty leasingowej ujmuje się w księdze podatkowej jednorazowo w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" z chwilą jego poniesienia, tj. pod datą wystawienia faktury. Czytelniczka powinna więc w księdze podatkowej za czerwiec 2015 r. dokonać następujących zapisów:

  • w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego" wpisać datę wystawienia faktury, tj. 17 czerwca 2015 r.,
     
  • w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" wpisać wartość wstępnej opłaty leasingowej w cenie netto powiększonej o VAT niepodlegający odliczeniu.

"(...) Opłaty leasingowe o charakterze wstępnym co do zasady mają charakter opłat samoistnych i bezzwrotnych, nieprzypisanych do poszczególnych rat leasingowych, natomiast ich poniesienie jest warunkiem koniecznym do realizacji (zawarcia) umowy leasingu. Opłaty te są wydatkami jednorazowymi, związanymi z zawarciem umowy leasingu (...).

(...) wydatek związany z uiszczeniem opłaty wstępnej, powinien zostać zaewidencjonowany w kosztach uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej jednorazowo w dacie jego poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury dokumentującej opłatę wstępną".

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/4511-123/15/ESZ

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60