leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 88 (920) z dnia 31.10.2012

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu

Do prowadzonej działalności w całości opodatkowanej wykorzystywałem na podstawie umowy leasingu samochód osobowy. Tydzień temu wykupiłem go z leasingu. Obecnie zamierzam go sprzedać. Czy do tej transakcji mogę zastosować zwolnienie z VAT?

NIE. Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej wykup samochodu osobowego w przypadku, gdy samochód służy wyłącznie czynnościom opodatkowanym. Przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6.000 zł.

Podstawę do zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodu osobowego daje § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. W myśl tego przepisu zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych przez podatników, którym przy nabyciu tych samochodów przysługiwało prawo do odliczenia VAT w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż odpowiednio 5.000 zł lub 6.000 zł, jeżeli te samochody są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o VAT.

Przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Oznacza to, że sprzedaż samochodu osobowego, w sytuacji gdy przy jego nabyciu przysługiwało limitowane prawo do odliczenia VAT, jest zwolniona z opodatkowania, jeżeli samochód ten spełnia warunek dla uznania go za towar używany. W przypadku Czytelnika warunek ten nie jest spełniony. Po wykupie samochodu był on bowiem używany mniej niż pół roku. Zatem sprzedaż samochodu osobowego, o którym mowa w pytaniu, będzie podlegała opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT.

"(...) Prawo do zastosowania zwolnienia będzie miał tylko taki dostawca, u którego minęło co najmniej pół roku od nabycia przez niego prawa do rozporządzania danym towarem jak właściciel. Oznacza to, iż okres użytkowania rzeczy ruchomej na podstawie umowy leasingu nie może być liczony do limitu półrocznego, o którym mowa w ww. art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, bowiem Wnioskodawca użytkując samochód na podstawie umowy leasingu nie nabył prawa do rozporządzania tym towarem jak właściciel. (...)"

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 18 lipca 2012 r., nr IBPP2/443-372/12/BW

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60