leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy w celu jego sprzedaży

Spółka z o.o. wykupiła samochód osobowy z leasingu operacyjnego z zamiarem jego sprzedaży. Dla celów bilansowych również był to leasing operacyjny. Jak ująć w księgach rachunkowych te operacje? Spółka nie prowadzi działalności handlowej.

Samochód osobowy, wykupiony z leasingu operacyjnego w celu odsprzedaży, traktowany jest jak towar handlowy. Wydatki na wykup takiego samochodu z leasingu można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

   1) kwota netto faktury wraz z niepodlegającym odliczeniu VAT naliczonym:
      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
   2) kwota VAT naliczonego podlegająca odliczeniu:
      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
   3) kwota brutto faktury:
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
   4) wprowadzenie samochodu na stan magazynu w cenie zakupu:
      - Wn konto 33 "Towary",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Więcej przeczytasz w Na temat VAT od wykupu można przeczytać
BI nr 4 z 2015 r. na str. 24-25

Jeżeli jednostka nie prowadzi działalności handlowej, to transakcję sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu może potraktować jako pozostałą działalność gospodarczą, której przychody rozlicza się na koncie 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne", natomiast koszt - na koncie 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne".

Przychód ze sprzedaży samochodu, w jednostce nieprowadzącej działalności handlowej, można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

   1) kwota brutto:
      - Wn konto 20 "Rozrachunki z odbiorcami",
   2) kwota VAT należnego:
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego",
    3) wartość netto - przychód ze sprzedaży:
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Następnie wartość samochodu w cenie zakupu odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 33 "Towary".

Gdyby sprzedaż samochodu nastąpiła w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym samochód ten został wykupiony z leasingu operacyjnego, jednostka może pominąć księgowania na koncie 33 (księgując zakup bezpośrednio na konto 76-1).

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż nieodliczony VAT od wykupu samochodu osobowego nie przepada. Jeżeli jednostka sprzeda go w tzw. okresie korekty, to będzie mogła odzyskać część nieodliczonego VAT przypadającą proporcjonalnie na pozostały okres korekty (por. art. 90b ustawy o VAT).

Kalkulatory Kalkulator korekty VAT
dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl
w zakładce Kalkulatory w podatku VAT

Korektę VAT naliczonego, dokonaną w związku ze sprzedażą samochodu osobowego w okresie korekty, można ująć w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60