leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 51 (1405) z dnia 26.06.2017

Leasing operacyjny samochodu osobowego a zapisy w księdze

Otrzymałem fakturę za ratę leasingową dotyczącą samochodu osobowego użytkowanego na podstawie leasingu operacyjnego. Przysługuje mi prawo odliczenia 50% VAT naliczonego z tej faktury, gdyż nie prowadzę dla celów VAT szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. W jaki sposób powinienem ujmować w księdze podatkowej wartość tej raty oraz VAT niepodlegający odliczeniu?

Podatnicy, którzy nie prowadzą ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT, mają prawo odliczać tylko 50% VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi (o ile oczywiście pojazdy te służą do wykonywania czynności opodatkowanych). Dotyczy to także wydatków związanych z używaniem tych pojazdów na podstawie umowy leasingu, a zatem również rat leasingowych (por. art. 86a ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT - Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.). Skoro Czytelnik takiej ewidencji nie prowadzi, to może odliczyć tylko 50% VAT naliczonego w fakturze za ratę leasingową.

Kwotę VAT w części niepodlegającej odliczeniu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) ustawy o pdof. Wielkość ta zwiększa koszt raty leasingowej. W związku z tym kwota nieodliczonego VAT łącznie z wartością netto raty leasingowej podlega wpisaniu do księgi podatkowej w jednej kwocie w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Wpisu dokonuje się pod datą wystawienia faktury za ratę leasingową.

Przykład

W czerwcu 2017 r. podatnik, który ewidencjonuje koszty w księdze metodą uproszczoną, otrzymał fakturę za leasing operacyjny samochodu osobowego. Została ona wystawiona w dniu 6 czerwca 2017 r., a jej wartość netto wynosiła 1.200 zł (plus VAT naliczony 276 zł). Podatnik ma prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z tym samochodem, gdyż nie prowadzi dla celów VAT szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. Z faktury odliczył zatem kwotę 138 zł (tj. 276 zł × 50%), natomiast do kosztów podatkowych zaliczył wartość netto raty leasingowej wraz z VAT niepodlegającym odliczeniu w łącznej kwocie 1.338 zł (tj. 1.200 zł + 138 zł).

W księdze podatkowej za czerwiec 2017 r. podatnik na podstawie faktury wpisał w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki" kwotę 1.338 zł - pod datą 6 czerwca br.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60