leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1378) z dnia 23.03.2017

Koszty związane z cesją umowy leasingu operacyjnego

Zapłata odstępnego z tytułu cesji umów leasingu, ze względu na jej charakter, powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w momencie poniesienia, bez konieczności proporcjonalnego rozliczania jej w stosunku do czasu trwania umowy leasingu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lutego 2017 r., nr 3063-ILPB2.4510.241.2016.1.KS.

Spółka akcyjna będąca autoryzowanym dealerem samochodów zajmuje się profesjonalną sprzedażą i serwisem m.in. samochodów osobowych. W grudniu 2016 r. w wyniku zawartej umowy cesji przejęła dziesięć umów leasingu operacyjnego dotyczących samochodów osobowych wstępując jako korzystający w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy. Za prawo wstąpienia w miejsce dotychczasowego leasingobiorcy zapłaciła kwoty odstępnego z tytułu cesji umów leasingu. Wydatki te zostały udokumentowane otrzymaną przez spółkę fakturą. Na podstawie przejętych umów leasingu spółka będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz leasingodawcy miesięcznych rat leasingowych, które będzie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

Na gruncie prawa bilansowego wydatki związane z kwotą odstępnego z tytułu cesji umów leasingu spółka zakwalifikowała jako koszty mające charakter pośredni i niedające się przyporządkować konkretnym przychodom. Wyszła bowiem z założenia, że kwota odstępnego z tytułu cesji umów leasingu ma charakter samoistny, bezzwrotny, nieprzypisany do poszczególnych rat leasingowych, a jednocześnie warunkujący przejęcie (cesję) umów leasingu.

Spółka wykorzystuje i będzie wykorzystywała przedmiot leasingu w postaci przejętych samochodów w szerokim aspekcie swojej działalności gospodarczej, m.in. do oferowania i wprowadzania do obrotu samochodów, ich sprzedaży itp., co warunkuje uzyskanie przychodów z prowadzonej przez spółkę działalności. Mając jednak wątpliwości, czy może w rachunku podatkowym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty odstępnego z tytułu cesji umów leasingu, a jeżeli tak, to w którym momencie powinno to nastąpić, o rozstrzygnięcie tej kwestii zwróciła się do organu podatkowego.

Przedstawiając własne stanowisko w tym zakresie, z którym organ podatkowy się zgodził odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny, spółka uznała, że ma prawo opłatą odstępnego związaną z cesją umowy leasingu obciążyć firmowe koszty podatkowe. W jej opinii zasadniczo wszystkie poniesione wydatki, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, po wyłączeniu wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Takie cechy zdaniem spółki nosi zapłata odstępnego związana z cesją umowy leasingu. Według niej moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na tę opłatę należy rozstrzygać w oparciu o ogólne zasady potrącania kosztów określonych w art. 15 ustawy o pdop. Wydatek na zapłatę odstępnego z tytułu cesji umów leasingu nie jest związany bezpośrednio z uzyskiwanymi przez spółkę przychodami, nie dotyczy okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu i nie powinien być rozliczany proporcjonalnie do długości okresu umowy leasingowej. Zdaniem spółki przedmiotowy wydatek powinien zostać rozliczony w podatkowych kosztach uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych dla kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami, czyli tzw. kosztów pośrednich. To z kolei oznacza, że firmowe koszty podatkowe powinien on obciążać jednorazowo w dacie poniesienia.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60