leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Depozyt gwarancyjny w przypadku leasingu operacyjnego

Na fakturze za ratę leasingową (leasing operacyjny) widnieje informacja, że wraz z płatnością za czynsz należy uiścić depozyt gwarancyjny. Jak ująć w księgach taki depozyt?

Depozyt gwarancyjny - zwany też kaucją gwarancyjną - ma charakter zwrotny. W przypadku umów leasingu jest to opłata, którą uiszcza korzystający. Stanowi swego rodzaju zabezpieczenie ewentualnych roszczeń leasingodawcy, w przypadku nienależytego wykonywania umowy leasingu przez leasingobiorcę.

Ze względu na zwrotny charakter depozytu gwarancyjnego nie stanowi on kosztu. Jest tylko zabezpieczeniem na poczet przyszłych płatności, a jego wpłata powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych korzystającego w korespondencji z kontem rozrachunkowym (konto 24 "Pozostałe rozrachunki").

Co istotne, Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" rozróżnia w przypadku umów leasingu dwa rodzaje kaucji (depozytów) gwarancyjnych wnoszonych przez korzystającego: kaucje gwarancyjne podlegające zwrotowi oraz kaucje gwarancyjne rozliczane na poczet opłat leasingowych.

U korzystającego kaucje (depozyty) gwarancyjne na dzień ich wpłaty finansującemu można zaksięgować zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
        (w analityce: Depozyt gwarancyjny),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Zwrócone kaucje są wówczas na dzień ich otrzymania księgowane zapisem odwrotnym: Wn konto 13-0, Ma konto 24.

Natomiast kaucje rozliczane na poczet opłat leasingowych wskazane jest księgować, na dzień ich zaliczenia na poczet spłaty zobowiązania, zapisem:

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki bieżące z leasingodawcą),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Depozyt gwarancyjny).

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60