leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Kredyt, pożyczka i inne formy finansowania działalności - Dodatek nr 9 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 10 (418) z dnia 20.05.2016

Rozliczenie rat leasingu operacyjnego za samochód osobowy o wartości powyżej 20.000 euro

Prowadzę działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są według skali podatkowej. Na potrzeby tej działalności wziąłem w leasing operacyjny samochód osobowy o wartości powyżej 20.000 euro. Czy raty wynikające z umowy leasingu są w całości kosztem uzyskania przychodów?

Raty leasingowe mogą być w całości zaliczone do kosztów podatkowych także wtedy, gdy wartość leasingowanego samochodu osobowego przekracza 20.000 euro.

Na podstawie art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof.

W katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów określonym w art. 23 updof nie ma wymienionych opłat ponoszonych w związku z zawartą umową leasingu samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro. Jednocześnie jednak ustawodawca w art. 23b updof wymienił warunki, jakie musi spełniać umowa leasingu, by wynikające z niej opłaty mogły być kosztem uzyskania przychodów u korzystającego. I tak, konieczne jest, by:

  • umowa została zawarta na czas oznaczony przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
     
  • suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiadała co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu.

Zatem w celu prawidłowego zaliczenia wydatków związanych z przedmiotem leasingu do kosztów uzyskania przychodów, oprócz generalnej zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów, o której mowa w art. 22 ust. 1 updof należy mieć na uwadze spełnienie warunków umowy leasingu. Wartość leasingowanego samochodu osobowego jest w tym przypadku bez znaczenia. Oznacza to, że raty leasingowe za samochód osobowy o wartości powyżej 20.000 euro mogą w całości stanowić koszt podatkowy.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60