leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 24 (1274) z dnia 24.03.2016

W której kolumnie księgi ująć wstępną opłatę leasingową?

Na podstawie umowy leasingu operacyjnego będziemy użytkowali na potrzeby firmy maszynę. Warunkiem otrzymania maszyny jest uiszczenie opłaty wstępnej. Czy opłatę tę możemy ująć w kosztach jednorazowo? Jeśli tak, to w której kolumnie księgi należy ją zaewidencjonować: 11 czy 13?

Podatnik może wstępną opłatę leasingową zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i jednorazowo ująć w księdze podatkowej w kolumnie 13 na podstawie otrzymanej faktury.

W przypadku podatników prowadzących księgę podatkową metodą uproszczoną koszty potrącalne są w dniu ich poniesienia, czyli z reguły w dacie wystawienia faktury (art. 22 ust. 4 i 6b ustawy o pdof - Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Przy metodzie memoriałowej koszty pośrednie, do jakich zalicza się wstępną opłatę w leasingu operacyjnym, ujmowane są także w dacie poniesienia. Lecz jeśli koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku, to są one rozliczane proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (art. 22 ust. 5c ustawy o pdof). Jednak wstępna opłata leasingowa to koszt samoistny i ponoszony jednorazowo, niepodlegający rozliczeniu w czasie.

Bez względu więc na metodę ewidencjonowania kosztów kwotę tej opłaty ujmuje się w księdze jednorazowo w dacie wystawienia faktury. Opłatę tę wpisuje się w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki". Zgodnie z pkt 13 objaśnień stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037), kolumna 13 przeznaczona jest do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12), z wyjątkiem kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów. Wstępnej opłaty leasingowej nie można wpisać w kolumnie 11 "Koszty uboczne zakupu", ponieważ ujmuje się w niej koszty uboczne związane z zakupem, np. dotyczące transportu, załadunku itp. - więc koszty o innym charakterze.

Przykład

Podatnik prowadzący księgę podatkową metodą uproszczoną otrzymał fakturę dokumentującą wstępną opłatę leasingową, dotyczącą maszyny, która będzie używana w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Z faktury wystawionej 10.03.2016 r. wynikało, że opłata leasingowa w kwocie netto wyniosła 4.000 zł.

Zapisy w księdze podatkowej

Przedsiębiorca w księdze podatkowej za marzec 2016 r. wpisał:

    • w kolumnie 2 "Data zdarzenia gospodarczego": 10.03.2016 r.,

  • w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki": 4.000 zł.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60