leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (412) z dnia 20.02.2016

Nakłady na przedmiot leasingu operacyjnego

Przedsiębiorca użytkuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Za zgodą leasingodawcy, dostosował ten pojazd do swoich potrzeb. W 2016 r. wykonał w nim wewnętrzną zabudowę, co kosztowało ok. 8.000 zł. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć ten wydatek?

Poniesione nakłady przedsiębiorca powinien zakwalifikować do inwestycji w obcym środku trwałym, która podlega amortyzacji.

W przypadku zawarcia umowy leasingu operacyjnego przedmiot leasingu jest środkiem trwałym u leasingodawcy i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Wobec tego wydatki ponoszone przez użytkownika powodujące ulepszenie tego składnika majątku będą stanowiły inwestycję w obcym środku trwałym.

Z ulepszeniem mamy do czynienia, gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację, w tym także na zakup części składowych i peryferyjnych, przekroczy 3.500 zł w danym roku podatkowym i spowoduje wzrost wartości użytkowej ulepszanego środka trwałego w stosunku do wartości z dnia jego przyjęcia do używania. Wzrost tej wartości mierzony jest w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych, a także kosztami ich eksploatacji (art. 22g ust. 17 updof).

W opisanym stanie faktycznym skutkiem wykonania wewnętrznej zabudowy w przedmiotowym pojeździe będzie zwiększenie jego wartości użytkowej. Nakłady wyniosły powyżej 3.500 zł w roku podatkowym. Zatem będą stanowić inwestycję w obcym środku trwałym, podlegającą amortyzacji. Okres amortyzacji dla inwestycji w samochodzie stanowiącym obcy środek trwały, przy zastosowaniu stawki ustalonej indywidualnie, nie może być krótszy niż 30 miesięcy (art. 22j ust. 4 pkt 2 updof).

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60