leasing operacyjny, umowa leasingu, przedmiot leasingu, opłata leasingowa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 102 (1247) z dnia 21.12.2015

Jednorazowe ujęcie wstępnej opłaty leasingowej w księdze podatkowej

Podatnik prowadzący księgę podatkową ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i wpisać do księgi wartość wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo z chwilą jej poniesienia. Nie wystąpi zatem konieczność rozliczania tej opłaty w czasie. Tak orzekł Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2015 r., nr IPTPB3/4511-230/15-2/MK.

Podatnik, który zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji, prowadzi działalność jako wspólnik spółki jawnej w zakresie sprzedaży detalicznej komputerów, kas fiskalnych, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością są ewidencjonowane w księdze podatkowej. Wnioskodawca zdecydował o zawarciu umowy leasingu. Przedmiotem tej umowy będzie samochód dostawczy wykorzystywany w działalności gospodarczej. Umowa ma być zawarta na okres 3 lat i będzie spełniała warunki do uznania jej w świetle ustawy o pdof za umowę leasingu operacyjnego. Zgodnie z ogólnymi warunkami tej umowy, podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia, tj. wstępnej opłaty leasingowej. Będzie to warunkiem przekazania do użytkowania przedmiotu leasingu. W przedstawionej sytuacji podatnik miał wątpliwość, czy będzie mógł opłatę wstępną zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo z chwilą jej poniesienia, czy będzie musiał ją rozliczać proporcjonalnie przez cały okres trwania umowy leasingu.

Zdaniem pytającego, leasingowa opłata wstępna jest kosztem pośrednim. W związku z tym będzie ona podlegała zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów i wpisaniu do księgi podatkowej jednorazowo w dacie jej poniesienia. Podatnik swoje stanowisko argumentował tym, że opłata ta nie jest przypisana do poszczególnych rat leasingowych. Nie dotyczy zatem okresu, na jaki umowa leasingu została zawarta. Z tego względu nie wystąpi konieczność rozliczania jej w czasie.

W odpowiedzi organ podatkowy przyznał pytającemu rację. W wydanej interpretacji zwrócił uwagę, że jeśli umowa leasingu spełnia warunki do uznania jej za leasing operacyjny i zostanie zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to opłata wstępna może zostać zaliczona do kosztów podatkowych jako tzw. koszt pośredni. Wydatek ten nie może być bowiem powiązany w sposób bezpośredni z konkretnymi przychodami osiąganymi przez podatnika. Organ podatkowy wskazał również, że wstępne opłaty leasingowe mają zasadniczo charakter opłat samoistnych i bezzwrotnych. Nie można przypisać ich do poszczególnych rat leasingowych, natomiast ich uiszczenie stanowi warunek niezbędny do zawarcia i realizacji umowy leasingu. Opłaty te są wydatkami jednorazowymi i są związane z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji także z wydaniem przedmiotu leasingu. To oznacza, iż dla celów podatku dochodowego wstępną opłatę leasingową należy uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo.

Jednocześnie organ podatkowy zauważył, że przepisy ustawy o pdof dotyczące rozliczania kosztów z tytułu leasingu nie określają, w którym momencie korzystający powinien zaliczyć opłaty związane z leasingiem do kosztów uzyskania przychodów. Przy rozstrzyganiu tego problemu trzeba zatem uwzględnić ogólne zasady potrącania kosztów przez podatników prowadzących księgę podatkową. Wynika z nich, że wydatek związany z uiszczeniem opłaty wstępnej, jako koszt pośredni, odnosi się do kosztów podatkowych jednorazowo w dacie jego poniesienia, tj. w dniu wystawienia faktury dokumentującej opłatę wstępną.

Warto dodać, że analogiczne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 22 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/4511-123/15/ESZ.

www.LeasingOperacyjny.pl:

 Więcej na stronie www.PodatekDochodowy.pl - sprawdź!
www.PodatekDochodowy.pl » www.PodatekVAT.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji

Wskaźniki

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60